Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 432
  • Tất cả: 95784
HOẠT ĐỘNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyệnNinh Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể; quy mô, mạng lưới trường lớp ởcác cấp học ngày càng phát triển, tăng lên về số lượng và chất lượng. Đến nay,trên địa bàn huyện từ thị trấn đến xã khó khăn cơ bản có đủ trường lớp học,phòng học xây dựng kiên cố, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộcvà phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đếnnay, có 44 trường học, trong đó có 12 trường mầm non ( trong đó có 09 trườngcông lập, 03 trường tư thục), 24 trường tiểu học (TH), 08 trường trung học cơ sở(THCS). Các xã đều có trường mầm non, trường tiểu học và trường THCS tạo điềukiện thuận lợi cho học sinh đến trường học tập;

Năm học 2016-2017, toàn huyện Ninh Sơn có 43 trường học trực thuộc, trongđó: mầm non 11 trường; tiểu học 24 trường và Trung học cơ sở 8 trường. Tổng sốhọc sinh 3 bậc học 14.436 học sinh, trong đó: mầm non 3.459 học sinh, tiểu học6.638 học sinh, Trung học cơ sở 4.339 học sinh. Tổng số CBQL, GV, NV toàn ngành1012 người, trong đó CBQL 83 người, giáo viên 804 người và nhân viên 125 người.

Năm học 2017-2018 toàn huyện 13.472 học sinh/501 lớp:Bậc Mầm non: 2.487học sinh/94 lớp; Bậc Tiểu học: 6.522 học sinh/278 lớp; Bậc THCS: 4.463 họcsinh/ 129 lớp. Năm học nàyngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệuquả Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện Ninh Sơn về đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, tạo sự đột phá về phát triểngiáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2016 và giai đoạn2016-2020; và Chương trình hành động số 210-CTr/HU ngày 12/2/2014 củaHuyện ủy Ninh Sơn về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) “về đổi mới căn bản,toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốctế”; phấn đấu đến năm 2020 đạt đượccác chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Sơn lần thứXIII.

Giáo dục mầm non tập trung triển khai thực hiện chươngtrình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, ngày30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻlàm trung tâm, đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầuchăm sóc, giáo dục trẻ.

Giáo dục phổ thông tập trung tăng cường kỷ cương, nền nếp,nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, tiếptục thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT; coitrọng phát triển phẩm chất, năng lực của ngườihọc, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỷ năng sống, ý thức trách nhiệmcông dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội.

Giáo dục thường xuyên: đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập;thúc đẩy việc học tập của người lớn; quan tâm xóa mù chữ cho đồng bào dân tộcthiểu số và người dân ở vùng đặc biệt khó khăn.

Với sự quan tâm của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân  huyện, sự phối hợp cácPhòng, ban thuộc huyện, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền địa phương, sự đồngthuận và ủng hộ của nhân dân; với quyết tâm cao và sự nỗ lực theo tinh thần đổimới, dân chủ và sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các thầy cô giáovà toàn thể học sinh, chúng ta tin tưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Sơn sẽhoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học 2017-2018.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Hoạt động tổng kết ngànhGDĐT huyện Ninh Sơn tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017


Hình ảnh: Khai giảngnăm học 2017-2018 tại trường tiểu học Ma Nới huyện Ninh Sơn( trường thuộc xã đặc biệt khó khăn)Đ/c Nguyễn Cam ( HUV-trưởng phòng GDĐT Ninh Sơn tặng hoa trường tại TH Ma Nới ( xã Ma Nới – NinhSơn)


Đ/c Nguyễn Cam ( HUV-trưởng phòng GDĐT Ninh Sơn đánh trống khai trường tại TH Ma Nới ( xã Ma Nới –Ninh Sơn)


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC:Thực hiện: Phan Thanh Hoàng
Phó phòng GD Huyện Ninh Sơn.