V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
Số ký hiệu văn bản 5555/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 08/10/2014
Ngày hiệu lực 08/10/2014
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo
Người ký duyệt Nguyễn Vinh Hiển
Tài liệu đính kèm 5555_truonghocketnoi.doc