V/v tập huấn hòa nhập cho trẻ khuyết tật có khó khăn về dạng học cấp tiểu học
Số ký hiệu văn bản 445/PGDDT-TH
Ngày ban hành 18/08/2016
Ngày hiệu lực 18/08/2016
Trích yếu nội dung V/v tập huấn hòa nhập cho trẻ khuyết tật có khó khăn về dạng học cấp tiểu học
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Cam
Tài liệu đính kèm vbdi_445aPGDĐT-TH.pdf